MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kostely a kaple

KOSTELY A KAPLE 22. 6. 2023

Kaple sv. Anny v Trpíku

Pozdně barokní zděná návesní kaple z r. 1763 se zjednodušeným edikulovými štítem a sanktusní věžičkou, doplněná o historizující přístavbou předsíně.  

více
KOSTELY A KAPLE 22. 6. 2023

Kaple sv. Vavřince, jáhna a mučedníka v Květné

Kaple sv. Vavřince z roku 1863.

více
KOSTELY A KAPLE 22. 6. 2023

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého ve Skuhrově

Barokní kostel zbudovaný r. 1753. Jednolodní stavba s věží z r. 1768. V interiéru oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého.

více
KOSTELY A KAPLE 22. 6. 2023

Kaple na děkanství v České Třebové

Kaple na děkanství ("fara").

více
KOSTELY A KAPLE 26. 5. 2023

Kaple sv. Anny v Anenské Studánce

Kaple sv. Anny je centrem areálu Domova u studánky. Vznikla v roce 1756 na místě starší dřevěné svatyně. Stojí na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, je sklenuta valenou klenbou s výsečemi, apsida oddělena mírně...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple Panny Marie v České Třebové "Na Rybnické"

Kaple Panny Marie představuje hodnotný doklad drobné sakrální architektury ze 2.poloviny 18. století na okraji města, při hlavní silniční komunikaci. Příklad tradičního uplatnění barokního urbanismu. Kaple je menší zděný objekt...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel sv. Jiří v Třebovici

Je hodnotným příkladem sakrální architektury na Českotřebovsku. Jedná se cennou empírovou architekturu venkovského kostela z let 1834-35, postaveného v místě staršího zbořeného kostela. Autenticky dochovaná architektonická výbava...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple Navštívení Panny Marie ve Zhoři

Léta Páně 1865–1866 si zhořští občané postavili první místní kapli. Byla malá kamenná, ale útulná. Pamětníci věděli, že od roku 1915 pan Novotný z č. 40, zde začal sloužit májové pobožnosti. Tehdejší zvon zněl v...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Hřbitovní kaple sv. Josefa v Dlouhé Třebové

Podnět k postavení kaple dal František Sršeň (čp. 105), který zadal na svůj náklad vypracování plánu. Plány připravil stavitel Josef Schüler z Ústí nad Orlicí. K samotné stavbě došlo v roce 1898. Stavba byla financována...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel sv. Prokopa, opata v Dlouhé Třebové

Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové je římskokatolický kostel postavený v pseudogotickém (novogotickém) slohu. Tato sakrální stavba zasvěcená patronu obce sv. Prokopu byla postavena v letech 1905–1906. Přestože se jedná pouze...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů v Rybníku

Po založení obce zde samozřejmě neexistoval kostel.O trochu později spadala osada spíše pod faru v České Třebové. V letech 1450-1500 byla v Rybníku postavena dřevěná kaple. V lednu roku 1877 uspořádal starosta obce Anton...

více
KOSTELY A KAPLE 13. 5. 2023

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné u České Třebové

Pozdně barokní venkovská kaple z r. 1780, postavená při záhumenicové cestě na okraji vsi. Dochovaná v pozměněné podobě z let 1888-9, kdy získala nové zasvěcení Cyrilovi a Metodějovi. Doklad barokní urbanizace krajiny. Kaple sv....

více
dnes
pátek 19. duben 2024
Rostislav / sv. Ema (pátek 3. velikonočního týdne)
Texty: Sk 9,1-20 // Zl 117 // Jan 6,52-59
Bohoslužba 18:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
zítra
sobota 20. duben 2024
Marcela / sv. Hugo (sobota 3. velikonočního týdne)
Texty: Sk 9,31-42 // Zl 116 // Jan 6,60-69
Bohoslužba 18:00 Česká Třebová - sál na Skalce
pozítří
neděle 21. duben 2024
Alexandra / sv. Anselm (4. neděle velikonoční)
Texty: Sk 4,8-12 // Zl 118(117) // 1Jan 3,1-2 // Jan 10,11-18
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
zobrazit další