MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kaple sv. Anny v Anenské Studánce

Kaple sv. Anny je centrem areálu Domova u studánky. Vznikla v roce 1756 na místě starší dřevěné svatyně. Stojí na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem, je sklenuta valenou klenbou s výsečemi, apsida oddělena mírně předstupujícím pasem s konchou se třemi výsečemi. K pravému boku přiléhá nevelká obdélníková sakristie s téměř plochou střechou přistavěná až ve 2. polovině 20. století. Hlavní vchod má kamennou šambránu s dvojitým třapcem. Nad portálem v nice s mušlí ve vrcholu stojí moderní sousoší sv. Anny s Pannou Marií, vzniklé v roce 1931. Anna je zde ztvárněna jako starší žena hovořící nad knihou se svou dcerou Marií, v dívčím věku. Na hřebeni střechy stojí plechový sanktusník, ukrývající zvon. Zvonů za dobu trvání bylo několik, byly ale rekvírovány ve světových válkách. Současný zvon dostala věž kapličky až v roce 1971. Kaple byla opravována v letech 1931 a 1958.  Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2005 - 2006. Kaple je památkově chráněna od roku 2009.
 
Z historie:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292. Soubor solitérní pozdně barokní kaple a pramene z doby kolem pol. 18. století byl nezbytným vybavením někdejšího lázeňského provozu v Anenské Studánce. Již v 17. století je nedaleko pod vesnicí Anenskou Studánkou doložen lázeňský provoz. Lázně byly zřízeny před rokem 1678. Již v této době zde byla vystavěna později zaniklá kaple. Roku 1735 byl při lázních nákladem Lichtenštejnů postaven nový dům. Na místě se tak postupně nacházel hostinec s možností ubytování. Roku 1756 byla nově vystavěna kaple a dva další domy. Největšímu věhlasu se lázně těšily v dobách rakousko-uherské monarchie, ale podrobnější analýzy pramene nepotvrdily jeho léčebné účinky. V první polovině 20. století se budovy ještě využívaly jako rehabilitační středisko pro zraněné vojáky, ale po druhé světové válce toto využití zaniklo a celé místo chátralo. V roce 1951 zde byl otevřen Domov odpočinku, o který se staraly řádové sestry z Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti. Od roku 1964 se Domov začal postupně měnit na Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé ženy.

 

Text: historie
9.11. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz

 
dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další