MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné u České Třebové

Pozdně barokní venkovská kaple z r. 1780, postavená při záhumenicové cestě na okraji vsi. Dochovaná v pozměněné podobě z let 1888-9, kdy získala nové zasvěcení Cyrilovi a Metodějovi. Doklad barokní urbanizace krajiny.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje je drobná zděná neorientovaná soliterní stavba na obdélném půdorysu s odsazeným půlkruhově zakončeným presbytářem. Střecha je sedlová, valbově zakončená, krytá falcovaným plechem, původně šindelem. Kaple je obrácená štítovým průčelím směrem k obci. Zdivo stavby je opatřeno novou vápennou omítkou, s bílým nátěrem. Hladce omítané vstupní průčelí, zakončené nad profilovanou římsou trojúhelným štítem s vysokým půlkruhovým oknem, akcentuje edikulový portál s trojúhelným tympanonem a pilastry po stranách. Pravoúhlý vstup je uzavřen výtvarně kvalitními dvoukřídlými výplňovými dveřmi z poč. 20. století, s původním dekorativním litinovým kováním. Boční stěny za odsazením prolamuje po obou protilehlých stranách jedno půlkruhově zakončené okno s šambránou kolem záklenku, zasklení jednoduché, členěné do kříže. Okno štítu, pravděpodobně z 19. stol. má šestidílné členění, s profilovanými dělícími pruty. Korunní římsu nahrazuje bedněný okosený prvek, obíhající kromě průčelí obvod kaple. Šestiboký sanktus, umístěný nad zadní částí lodi má oplechovanou lucernu s převýšenými okénky a jehlancovou střechou s námětky (pův. báň, krytou šindelem). Zvon nezachován. Podkroví nepřístupné.V interiéru je nápadné dvojí půdorysné odsazení, které je ústně vysvětlováno jako doklad prodloužení původní krátké kaple o širší přední část. Strop je plochý, s omítaným podhledem, v rozsahu presbyteria prý býval modře vymalován, se zlatými hvězdami. V zadní stěně presbyteria je dochován obdélný, segmentově zaklenutý výklenek. 

Kaple plní významnou krajinotvornou funkci a představuje cennou ukázku regionální stavební produkce pozdního baroka. Jde o typický prvek české krajiny, dochovaný ve značné míře autenticky. Je svébytným projevem vývoje evropské křesťanské kultury, typickým pro středoevropský region, se zásadním podílem na spoluvytváření identity místa a kraje.

Zdroj: kaple sv. Cyrila a Metodějě - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz)

dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další