MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kaple Navštívení Panny Marie ve Zhoři

Léta Páně 1865–1866 si zhořští občané postavili první místní kapli. Byla malá kamenná, ale útulná. Pamětníci věděli, že od roku 1915 pan Novotný z č. 40, zde začal sloužit májové pobožnosti. Tehdejší zvon zněl v poledne, večer, a když někdo z místních občanů zemřel, byl-li věřící i nevěřící. Pan Novotný Vincenc zemřel roku 1927. Tehdy nebylo peněz na zbyt, ale zdejší občané byli o to upřímnější. Starost o kapli převzal pan Doležal Antonín č. 65, zvonění prováděl rod Kolářových, sousedé kaple. Pamětník pamatuje od roku 1925, jak občané rádi chodili na Májové pobožnost.

Roku 1934 konstatovali místní věřící, že kaplička je malá. Tehdejší starosta obce, Emil Vostárek č. 19 řekl: „Kapličku zbouráme a na tom samém místě postavíme novou.“ S chutí se věřící pustili do práce a na dřívějších širokých základech vyrostla nová stavba, zvětšena o kněžiště. Nastalo zde však jedno opomnění, že tato přestavba nebyla ohlášena na úřadech. Této chyby využil tábor nevěrců ve Zhoři, převážně členů sociálně demokratické strany. Kaple byla před dokončením, scházela jen věžička a tu při úvaze o posvěcení kaple, místní nevěrci se ozvali, že to nedovolí. Posvěcením by se stala kaple církevním majetkem a to, že nepřipustí, když kaple stojí na obecním pozemku, a že je též ohroženo zvonění při úmrtí nevěřících občanů.

Byly to velice nepříjemné třenice, které narušovaly soužití obce. Pamětník pamatuje na výrok nevěrců, že se z kaple dole udělá byt a nahoře holubník. Vyšší úřady nechtěly zasáhnout z důvodů neuvedení před zbouráním staré kaple. V úvahu přišla i možnost odkoupení kaple od obce, Humenskými hospodáři ve Zhoři. Posléze byla tato záležitost přednesena na Královéhradecké diecézi. Tamějším pracovníkům se ve starých archivech podařilo zjistit zápis, že v roce 1866 byla v obci Zhoř postavena a posvěcena kaplička. Tímto dokumentem bylo dokázáno, že se jedná již o církevní záležitost a oposice musela kapitulovat. Bylo to v roce 1937, věřící se vzchopili a rychle dokončili práce na kapli. Tesař Bohuslav Zajíček zhotovil věžičku. Zakoupil se nový zvon za 4000 Kč. Připravovala se velká slavnost posvěcení v roce 1938. Tohoto roku se však rozšířila zlá dobytčí nemoc slintavka a kulhavka. Větší slavnosti se z důvodu nemoci nedovolovaly, tak byla provedena slavnost posvěcení v menším rozměru, za účasti Královéhradeckých církevních představitelů, kteří měli velkou zásluhu se zdárným zakončením sporu.

Pan Antonín Doležal zemřel roku 1937. Starost o kapli převzal Jan Doležal č. 11 a vedl „Májové pobožnosti“. V době války byla zde občas sloužena mše svatá. V roce 1944 válka vrcholila a nacisté zabavili i místní zvon, na zbraně. Po válce bylo pokračováno. V občasných bohoslužbách sloužil pan doktor Švach. Výrazně přispěl k pravidelným bohoslužbám každých 14 dnů děkan, pan Antonín Kubát. V té době bylo zakoupeno malé harmonium od pana Praislera. Současné harmonium bylo zakoupeno od řídicího učitele Jasanského z Pohodlí.

V roce 1978 zemřel Jan Doležal č. 11. 40 let se staral o kapli a svým krásným zpěvem obohacoval pobožnosti. Starost o kapli převzal jeho syn Jan Doležal č. 17, již v předešlé době hrál na harmonium. Jmenovaný se velice zasloužil o vylepšení kaple. V roce 1973 provedl opravu venkovní části kaple. Již v roce 1936 instalovala se elektrika od souseda Jana Koláře a v roce 1973 nařídil samostatnou elektrickou přípojku v ceně 1200 Kč. Dále obstaral elektrická topidla, nové lustry, koberce a závěsy, vše nejméně v hodnotě 10.000 Kč ze sbírek občanů.

Roku 1989 se započala sbírka na nový zvon. Byl objednán a dodán za 12.000 Kč od paní Dytrychové z Brodku u Přerova. O automatické zvonění v poledne a večer se s Janem Doležalem zasloužil i Jiří Doležal č. 95. Celkové náklady a hodnota dosáhly asi 19.000 Kč. Zde je třeba poděkovat všem občanům, kteří přispěli na tuto akci.

Díra v kouli pod křížem na věži je památka, když na konci války 1945 ruský voják ze samopalu provedl tento průstřel. V této době bylo prořeknuto, že původní zvon z roku 1938 zabavený nacisty, nebyl roztaven a že v letech 1948–1954 došel na místní národní výbor ve Zhoři dopis s vyrozuměním, že Zhořský zvon by mohl být vrácen. Představitelé tehdejšího MNV tuto zprávu s nezájmem zatajili. Byla to dohra místních nevěrců za jejich prohru z roku 1938. Nový zvon byl posvěcen a zprovozněn 11. listopadu 1990 a má jméno „Jan“ a nápis „Dík za svobodu – 1990 – občané Zhoře“.

 

Zdroj: Zhoř (Němčice) – Wikipedie (wikipedia.org)

dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další