MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Kostel sv. Jiří v Třebovici

Je hodnotným příkladem sakrální architektury na Českotřebovsku. Jedná se cennou empírovou architekturu venkovského kostela z let 1834-35, postaveného v místě staršího zbořeného kostela. Autenticky dochovaná architektonická výbava průčelí odkazující k antice, s výraznými triglyfy a termálními okny i klenutým interiérem. 

Kostel je jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým mírně odsazeným presbytářem a s věží nad západním průčelím. Budova je postavena ze smíšeného zdiva, zastřešená sedlovou střechou, krytou pálenou krytinou a plechem. Nad západním průčelím vystupuje z těla objektu čtyřboká věž s nízkou stanovou střechou na atice, krytá plechem. Západní část budovy v šířce věže obsahuje kruchtu, přístavek božího hrobu a schodiště. Přízemní část západního průčelí částečně pokrytá omítkovou rustikou. V ose západního průčelí ve vpadlém poli hlavní vstup n obdélném kamenném ostění s jednoduchou profilací, nad ním profilovaná římsa nesená výraznými ankonami. V západní části objektu obíhá průčelí kladí s vysokými triglyfy a kapkami ve vlysu, nad západním průčelím atika s rovnou římsou. Ostatní průčelí jsou zakončena profilovanou korunovou římsou s vlysem. Okna lodi i věže půlkruhová, v hladném ostění. Omítka vápenné, hladká, bez plastického členění, provedená v okrovém odstínu. Klenba lodi rozdělená klenebními pasy na tři travé, zaklenutá pruskými plackami. Presbytář klenut pruskou plackou na pasech, triumfální oblouk klenut elipticky, lemovaný profilovanou římsou. V ose presbytáře půlkruhové okno. Při západní stěně kruchta na dvou nízkých kamenných toskánských sloupcích s entazí, s kanelovaným dříkem. Podkruchtí klenuto třemi poli pruské placky. 

 

dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další