MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Intence

“Intence“ (zvláštní úmysl mše sv.) je námi formulovaná modlitba (za živé i zemřelé, poděkování i prosba), kterou během eucharistie Bohu svěřujeme. 

Intence  je možno napsat na vytištěný lístek (formulář k vytisknutí naleznete zde) a odevzdat ho v sakristii kostela či na faře v ČT (je možné vhodit lístek do schránky).

  • V České Třebové bývají pravidelně mše sv. ve všední dny, kromě středy a soboty, a v neděli. Proto doporučujeme zapsat cca 3-4 intence od jednoho dárce. Toto číslo je dáno snahou vyjít vstříc všem zájemcům, a pokud bude místo pro další, bude to oznámeno.
  • Obnos za intence můžete odevzdat do farní kanceláře v obálce označené „INTENCE“ s uvedením vašeho jména.

Přiložený finanční obnos je po zapsání do intenční knihy uložen na účet u Čs. spořitelny a je postupně užíván na nákup pohonných hmot a jako částečný příspěvek na provoz automobilů, které kněží používají k pastoračním účelům – viz Kodex církevního práva, kánon 946: „Když křesťané dávají stipendium, aby dle jejich úmyslu kněz sloužil mši, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích činnostech.“

(Jen za pohonné hmoty zaplatí kněz v našem okruhu cca 2.000 – 2.500 Kč měsíčně – tato částka zahrnuje pouze jízdy pro pastorační účely a nejsou v ní započítány náklady na provoz a údržbu auta.)

  • Vaše intence budou následně zapsány do intenční knihy farnosti. Naší snahou je v rámci možností respektovat požadované termíny, což v případě pozdního dodání vašich intencí či střetu více zájemců o jedno datum nelze.
  • Vzhledem k tomu, že život farnosti vyžaduje v průběhu roku některé změny, vyhrazujeme si právo již ohlášený termín intencí změnit.

Poněvadž v průběhu roku kněží odjíždí na dovolenou, na služební cesty, exercicie apod. dávejte intence jen ti z vás, kdo souhlasíte s tím, že v době nepřítomnosti kněze ve farnosti je může sloužit v uvedený termín mimo farnost, tedy bez vaší přítomnosti. O této skutečnosti budete předem informováni.

Jak se dozvíte, na které datum byla vaše intence zapsána?

  • Pokud odevzdáte formulář na papíře, na tento váš lístek zapíšeme data intencí a své lístky si vyzvednete po ohlášení v sakristii kostela, případně na faře.

Na farních webových stránkách je možnost nahlédnout do kalendáře intencí na celý rok (který se bude během roku aktualizovat) a kde si budete moci ověřit data svých intencí a také vidět, kdy zůstalo volné datum (během roku tak zůstane možnost ozvat se na faru v případě zájmu).

_______________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této žádosti o intence zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem nezbytné evidence žadatelů. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená zpracováním a vedením intenční knihy. Žadatel má právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jeho osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojde-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, může požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR. 

dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další