MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

Hřbitovní kaple sv. Josefa v Dlouhé Třebové

Podnět k postavení kaple dal František Sršeň (čp. 105), který zadal na svůj náklad vypracování plánu. Plány připravil stavitel Josef Schüler z Ústí nad Orlicí.

K samotné stavbě došlo v roce 1898. Stavba byla financována z dědického podílu Josefa Šáry, obchodního příručího, který zemřel ve věku 27 let. Před smrtí prosil svoje rodiče Annu a Josefa, aby postavili kapli ke cti sv. Josefa i k uctění památky své předčasně zesnulé sestry Anežky, která zemřela ve věku 22 let. Rodiče si tedy od Františka Sršně stavební plány vyžádali.

Otec mladého Josefa, Josef Šár, byl v letech 1895 – 1904 obecním starostou. 20. března 1898 padlo na jednání obecní rady definitivní rozhodnutí o stavbě kaple. Původní plán musel být po nálezu Okresního stavebního úřadu v Litomyšli přepracován, stavba stála 2 440 zlatých a stavitel ji předal ke konci září 1898.

Josef Štancl (čp. 110), Antonín Fajt (čp. 134), Alois Krejčí (čp. 7) a Václav Rob (čp. 16) provedli v obci sbírku na oltář. Získali 210 zlatých a 67 krejcarů. Oltář byl zadán truhláři a řezbáři Josefu Pirklovi z Ústí nad Orlicí. Josef Šár daroval obraz sv. Josefa, kámen s ostatky sv. Josefa a černé kněžské roucho. František Sršeň koupil zvonek, svícny a květiny. Dlouhotřebovští mládenci darovali kalich, konvice a tácek. Českotřebovský kaplan P. Stenzl pak daroval oltářní a nástěnný zvon.

Kaple byla vysvěcena 9. října 1898 vikářem P. Františkem Krihlem, farářem z Dolní Dobrouče.

 

Zdroj textu a fotografií: Kaple sv. Josefa – Dlouhá Třebová (dlouhatrebova.cz)

dnes
sobota 18. květen 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne)
Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
Bohoslužba 10:30 Třebovice - kostel sv. Jiří, 16:00 Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny
zítra
neděle 19. květen 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
Bohoslužba 8:00 Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa, 9:30 Česká Třebová - kostel sv. Jakuba, 11:30 Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů
pozítří
pondělí 20. květen 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí)
Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
Bohoslužba 21:28 Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova)
zobrazit další