MENU||| |||
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová

pořad bohoslužeb 21. týdne - 19.-26. 5.

neděle
19. 5.
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | rytmická | přejeme oslavencům | sbírka na pastorační aktivity v diecézi | Za + Hermínu Stefanovou, manžela, zetě a snachu
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | přejeme oslavencům | sbírka na pastorační aktivity v diecézi | Za živé i zemřelé z rodiny Rerychovy
11:30 | Rybník - kostel Rozeslání sv. Apoštolů | o. A. Grabiec | rytmická | přejeme oslavencům | sbírka na pastorační aktivity v diecézi | Intence dle požadavku v místě bohoslužby
pondělí
20. 5.
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
21:28 | Česká Třebová - Dům s pečovatelskou službou (Masarykova) | o. A. Grabiec | rytmická | po bohoslužbě posezení u kávy | Za + Miloslava Pelcla
úterý
21. 5.
Monika / sv. Ondřej Bobola (úterý 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 4,1-10 // Zl 55 // Mk 9,30-37
08:00 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za Ladislava Nováka a celou jeho zemřelou rodinu
čtvrtek
23. 5.
Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (čtvrtek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
17:00 | Česká Třebová - rotunda sv. Kateřiny | o. A. Grabiec | po bohoslužbě drobné občerstvení na domečku u rotundy | Za živé a zemřelé z rodiny Rybkovy, Matějkovy a Beranovy
pátek
24. 5.
Jana / sv. Vincent Lerinský (pátek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
18:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | kancionál | Za + Josefa Hondla a jeho manželku Anežku
neděle
26. 5.
Filip / sv. Filip Neri (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Dt 4,32-34.39-40 // Zl 33(32) // Rim 8,14-17 // Mt 28,16-20
08:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa | o. A. Grabiec | kancionál | po bohoslužbě společná snídaně | Za + Emílii Filipovou, manžela a rodiče
09:30 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba | o. A. Grabiec | rytmická | 1. svaté přijímání dětí | Za syna Martina a rodiče Ludmilu a Maxmiliána
11:30 | Damníkov - kostel sv. Jana Křtitele | o. A. Grabiec | kancionál | Intence dle požadavků v místě bohoslužby
17:30 | Česká Třebová - kaple Panny Marie Pomocné (Hory) | o. A. Grabiec | kancionál | od 17:00 hod. májová pobožnost | Za + Ludvíka Chadimu a živou a zemřelou rodinu

další události v tomto týdnu

neděle
19. 5.
Společenské akce
Koncert ke Dni rodin
celý den| Park Javorka od 14:30 hod.
Pobožnosti
Májová pobožnost
18:00 - 19:00 | Rybník - kostel
Společenské akce
Žehnání zvířátek a domácích mazlíčků
18:00 - 19:00 | Česká Třebová - před kostelem sv. Jakuba
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pondělí
20. 5.
Setkání
Setkání modliteb matek
9:00 - 11:00 | Česká Třebová - fara
úterý
21. 5.
Biblické vzdělávání
Biblická hodina - téma Pomazání Saula (1.S 9, 1-10, 16)
19:00 - 20:00 | Česká Třebová - fara
středa
22. 5.
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
pátek
24. 5.
Pobožnosti
Tichá adorace
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Svátost smíření
Páteční svátost smíření (zpovídá o. Adam)
17:30 - 18:20 | Česká Třebová - kostel sv. Jakuba
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa
Setkání mládeže
Setkání mládeže - téma: "Přátelství"
19:30 - 21:00 | Česká Třebová - fara
sobota
25. 5.
Společenské akce
neděle
26. 5.
Společenské akce
Misijní jarmark
10:30 - 11:30 | Česká Třebová před kostelem sv. Jakuba po ranní bohoslužbě
Pobožnosti
Májová pobožnost
17:00 - 17:30 | Česká Třebová - kaple P. Marie - Hory
Pobožnosti
Májová pobožnost
18:00 - 19:00 | Rybník - kostel
Pobožnosti
Májová pobožnost
19:00 - 20:00 | Dlouhá Třebová - kostel sv. Prokopa

Sbírky: Česká Třebová = 4.050, - Kč; Dlouhá Třebová = 1.500, - Kč; Semanín = 500,- Kč; Anenská Studánka = 300,- Kč.

  • Dne 16. 6. 2024 se plánuje “Netajný výlet do Prahy” - Židovská Praha - vice informací viz. plakátek.
  • Ve čtvrtek 23. 5. začíná bohoslužba u sv. Kateřiny už v 17:00 h!

 

  • Tabulkový pořad bohoslužeb - zde.